ŹRÓDŁA DLA INSTYTUTÓW

E-czasopisma

Ginekologia http://ginekologia.medicalproject.com.pl/index.html

Edukacja etyczna https://edukacjaetyczna.pl/

Family Medicine & Primary Care Review   https://www.termedia.pl/Journal/Family_Medicine_amp_Primary_Care_Review-95

Gazeta Pielęgniarki i Położnej http://www.gazeta.pielegniarki.info.pl/

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue http://pzpr.eu/

Medycyna sportowa https://medycynasportowa.edu.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine http://www.medycynasrodowiskowa.pl/index.html

Nowiny psychologiczne http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/58-maestwo-i-rodzina.html

Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/home/

Pielęgniarstwo Polskie http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/

Pielęgniarstwo XXI wieku http://www.piel21w.umlub.pl/

Problemy Pielęgniarstwa https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/issue/archive

Rehabilitacja Medyczna https://rehmed.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Reumatologia https://www.termedia.pl/Czasopismo/Reumatologia-18/Archiwum

Sztuka leczenia http://www.sztukaleczenia.pl/indexfw.php

Terapia https://terapia.com.pl/czytelnia/

Zdrowie publiczne http://www.pjph.eu/issues/

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy http://www.wsmlegnica.pl/index.php/pl/o-uczelni/publikacje/acta-scholae/acta-czasopismo

Cyfrowa Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra

Strona w budowie

Strona w budowie