WYSZUKIWARKI NAUKOWE

Google Scholar
wyszukiwarka firmy GOOGLE indeksująca literaturę naukową (m.in. książki, rozprawy naukowe, abstrakty, repozytoria); uzyskane wyniki są uporządkowane od najbardziej wartościowych pod względem rangi autra, źródła, treści publikacji i ilości cytowań.

Intute
serwis pozwalający przeszukiwać bazę zawierającą ręcznie wyselekcjonowane źródła internetowe, pogrupowane w 4 modułach: sztuki i nauk humanistycznych, nauki i technologii, nauk społecznych oraz nauk medycznych.

SciCentral
zasoby naukowe z zakresu nauk ścisłych, medycznych, biomedycznych, ochrony środowiska oraz technicznych.