Centrum Transferu Technologii Zrównoważonego Rozwoju

CTTZR to:

1. badania proekologicznych kompetencji edukacyjnych,
2. opracowanie i doskonalenie proekologicznych programów nauczania z zakresu międzynarodowego zarządzania środowiskiem oraz rozwoju zrównoważonego,
3. badania nad metodami zarządzania środowiskowego (Ekoprofit) oraz rozwoju zrównoważonego (CSR),
4. zastosowania innowacyjnych technik proekologicznych oraz wdrażania metod i systemów zarządzania środowiskiem oraz strategii zrónoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach,
5. wdrażania systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 lub EMAS,

KONTAKT:
Centrum Transferu Technologii Zrównoważonego Rozwoju (CTTZR)

tel.+48 (0)34 36 84 208
e-mail: bibioteka@ap.edu.pl