Centrum Biotechnologii i Zdrowia Publicznego

CENTRUM BIOTECHNOLOGII I ZDROWIA PUBLICZNEGO NALEŻY DO:

– SIECI NAUKOWEJ – CropNet.pl – Transgenesis and genomics of crop plants

– ŚLĄSKIEGO KLASTRA ECO-ENERGIA

CBZP to:

1. badania z zakresu biotechnologii w ramach sieci naukowej CROPNET:Markery DNA w hodowli zbóż,
Bioinformatyczne metody identyfikacji genów lub markerów tolerancji na wirusy zbóż,

2.badania z zakresu ochrony środowiska (odnawialnych źródeł energii) prowadzone w ramach klastra Eco-Energia

3.koordynacja działań w zakresie edukacji,

4. usługi dla sektora gospodarczego zajmującego się produkcją zdrowej żywności,
5. organizacja konferencji, warsztatów w zakresie tematyki biotechnologii i zdrowia publicznego.

KONTAKT:

tel. + 48 (0)34 36 84 208
e-mail: bibioteka@ap.edu.pl