Godziny pracy Biblioteki Akademii Polonijnej:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 16:00
Sobota: nieczynne

W okresie zjazdów studiów niestacjonarnych:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – Czwartek: 9:00 – 16:00
Piątek: 12:00 – 19:00
Sobota: 9:00 – 16:00

Drodzy studenci, pracownicy dydaktyczni i naukowi Akadami Polonijnej!

Już teraz mogą Państwo bezpłatnie korzystać z bogatych zbiorów zawartych w Wirtualnej Bibliotece Nauki (WBN)  – nie tylko polskich, ale także światowych – na terenie uczelni. WB, jest programem realizowanym z środków Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wparcie w procesach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce., a także ważna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Studenci mogą korzystać z baz na terenie Biblioteczni-Informacyjnego Akademii Polonijnej(dostęp spoza uczelni nie jest możliwy).

Szczegółowy wykaz baz dostępny jest na stronie:

 

O Bibliotece:

Biblioteka Akademii Polonijnej, mająca charakter czytelni, spełnia rolę, jaką wyznaczają jej współczesne tendencje w kształceniu, nowe nośniki informacji, a także sami użytkownicy. Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych przez Uczelnię. W polityce gromadzenia zbiorów największą uwagę przywiązuje się do najnowszych materiałów źródłowych, monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z zakresu badań naukowych prowadzonych w Uczelni. Książki nabywane są głównie drogą zakupów nowości wydawniczych. Prowadzona jest wymiana dubletów i wydawnictw uczelnianych z 43 bibliotekami uczelni państwowych i niepaństwowych oraz z 11 bibliotekami pozauczelnianymi.

Księgozbiór jest sukcesywnie rozbudowywany poprzez zakupy i dary zgodnie z potrzebami dydaktycznymi. W skład księgozbioru wchodzą pozycje dotyczące pielęgniarstwa i medycyny, konieczne dla zapewnienia procesu dydaktycznego. W księgozbiorze podręcznym znajdują się: słowniki, encyklopedie, leksykony, podstawowe pozycje z różnych dziedzin. Księgozbiór Biblioteki obejmuje piśmiennictwo polskie i obcojęzyczne.

Biblioteka posiada komputerowy system obsługi biblioteki LIBRA 2000. W skład systemu wchodzą następujące moduły: opracowania księgozbioru, wypożyczeń, wyszukiwania i inwentaryzacji. Dzięki systemowi LIBRA 2000 czytelnicy korzystają z komputerowego katalogu. Biblioteka, ze względu na wprowadzenie wolnego dostępu do półek, posiada elektroniczny system zabezpieczeń książek.

Ponadto Biblioteka w szerokim zakresie gromadzi podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych. Nowe nabytki są na bieżąco rejestrowane w katalogu komputerowym LIBRA 2000. W Bibliotece Akademii Polonijnej dostępne są wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Użytkownik ma możliwość skorzystania z obszernej bazy czasopism (ponad 14 289 egzemplarzy). Czasopisma są udostępniane do korzystania wyłącznie na miejscu w czytelni.

Biblioteka korzysta z usług Wirtualnej Biblioteki Nauki i posiada dostęp do wielu baz elektronicznych czasopism zagranicznych, w tym m.in. Springer, Elsevier i Web of Knowledge, EBSCO, zawierających pełnotekstowe źródła.

Część zbiorów Biblioteki Akademii Polonijnej stanowią zbiory specjalne:

  • dokumenty audiowizualne (kasety wideo, kasety magnetofonowe),
  • dokumenty multimedialne (płyty CD, dyskietki),
  • dokumenty dotyczące życia uczelni
  • wydawnictwa archiwalne
  • fotografie

Biblioteka usytuowana jest w budynku A na III piętrze i stanowi integralną część Biblioteki Głównej, czyli uczelnianego Centrum Biblioteczno-Informacyjnego w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Biblioteka Główna wraz z czytelnią zajmuje lokal o łącznej powierzchni 1858 m2, posiada łącznie 352 miejsca dla czytelników i wyposażona jest w 22 stanowiska komputerowe, z czego wszystkie mają dostęp do katalogów bibliotecznych, Internetu oraz dostęp do księgozbioru głównych bibliotek w Polsce i na świecie. Ponadto Biblioteka wyposażona jest w router WIFI do podłączenia własnego komputera przenośnego z uzyskaniem dostępu do Internetu.

Kontakt:

Koordynator Centrum Bibloteczno-Informacyjnego : mgr Agnieszka Jastrząb

Tel. (34) 36 84 208

E-mail: biblioteka@ap.edu.pl

Research databases